Sifu West's Yang Style Tai Chi Chuan

 Tui Shou - Tai Chi Chuan Push Hands

      Pushing Hands (Taichi Master Ma Yue Liang)

     

      Ma Yueh Liang (1901-1998)

     

     Wu Taiji

     

     Push Hands - Zhai Weichuan

     

      Tai Chi Push Hands - Fu shengyuan II

     

      Grandmaster Huang Sheng Shyan Push Hands

     

      Fu Zhongwen - Tui Shou with Fu Sheng Yuan